Imprint

Ta strona jest własnością Grupy Recticel, z siedzibą w Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere, RPR / RPM 0405666668 (Recticel).

Nazwa i logo Grupy, jej marki, produkty i usługi stanowią zastrzeżone znaki towarowe i nazwy firmowe, podlegające ochronie krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Treść tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych.

Strona podlega ochronie zgodnie z prawem belgijskim. Wszystkie prawa są wyłączną własnością Grupy Recticel. www.recticel.be

Proszę zapoznać się i przestrzegać poniższych uwag prawnych, w szczególności odnoszących się do Google Analytics:


Treść strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością. Właściciel nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe, niekompletne bądź nieaktualne informacje, które może ona zawierać.

Zgodnie z §7, ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych, właściciel serwisu jest odpowiedzialny za jego treść w zakresie, który sam dostarcza. Natomiast zgodnie z §§8-10 tej samej ustawy, właściciel serwisu nie ma obowiązku monitorowania informacji przekazywanych bądź gromadzonych przez osoby trzecie, ani poszukiwania okoliczności, które wskazywałyby na działalność niezgodną z prawem.

Niezależnie od powyższych przepisów, w oparciu o prawo powszechne, właściciel serwisu zobowiązany jest usuwać niewłaściwe informacje bądź zapobiegać ich użyciu. W tym zakresie jednak właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność od chwili otrzymania zawiadomienia o naruszeniu prawa. Jeśli zostaniemy powiadomieni o jakimkolwiek naruszeniu prawa w tym zakresie, przedmiotowa treść zostanie niezwłocznie usunięta.


Polityka prywatności
Standardowe korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga gromadzenia danych osobowych. Konieczność podania danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy, adresy email, wszędzie, gdzie to możliwe, jest dobrowolne. Nie ujawniamy Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym, bez Państwa świadomie wyrażonej zgody. Pełna ochrona prawna przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Państwa danych jest jednak niemożliwa, zwracamy więc uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą przesyłanie danych przez Internet, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych naszych klientów przez podmioty zewnętrzne w celu przesyłania materiałów marketingowych i promocyjnych. Administrator strony zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych wobec osób odpowiedzialnych za przesyłanie informacji marketingowych, np. w formie spamu, bez zgody adresatów. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może być powierzane podmiotowi trzeciemu w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania) Serwisu.


Google Analytics

Strona używa Google Analytics, narzędzie analityczne firmy Google, Inc. Google Analytics wykorzystuje „cookies", pliki tekstowe, które - umieszczone na Twoim komputerze - umożliwiają analizę Twojej aktywności w sieci. Informacje te, zawierające Twój adres IP, przechowywane są na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google wykorzystuje przedmiotowe dane w celu analizowania Twojej aktywności w sieci, generowania na tej podstawie raportów dla administratorów i dostarczania usług powiązanych z kierunkiem Twojej aktywności. Google może także przekazać te dane innym podmiotom w przypadkach dopuszczonych przez prawo, lub o ile podmioty te zostały upoważnione przez Google do przetwarzania takich danych. W żadnym wypadku Google nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi wyszukiwanymi przez Google. Stosując odpowiednie ustawienia w swojej wyszukiwarce internetowej, możesz zapobiec instalacji plików „cookie" na swoim komputerze. Może to jednak ograniczyć Twój dostęp do niektórych funkcjonalności naszego serwisu. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Masz prawo wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie swoich danych w dowolnym momencie.