Impressum

Deze website is eigendom van Recticel, met zetel in de Olympiadelaan 2, 1140 Evere, RPR / RPM 0405666668 (Recticel).

 

De naam en het logo van de N.V. Recticel en haar merken, producten en diensten zijn gedeponeerde handelsmerken en -namen, beschermd door het nationaal en internationaal recht.

 

Deze website is onderworpen aan het Belgische recht. De auteursrechten zijn het exclusieve eigendom van de N.V. Recticel". www.recticel.be

 

Gelieve onze juridische bepalingen - in het bijzonder omtrent Google Analytics - te lezen en er rekening mee te houden:

 

De inhoud van onze websites wordt met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we echter niet instaan.

 

Als dienstverlener zijn we op grond van § 7 lid 1 van het TMG aansprakelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's krachtens de algemene wetgeving. Op grond van §§ 8 tot 10 van het TMG zijn we als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie van vreemde herkomst te controleren of onderzoek te voeren naar omstandigheden die wijzen op een onwettige activiteit.

 

Verplichtingen tot de verwijdering of de blokkering van informatie volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht. Elke vorm van aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk op het moment dat er een concrete inbreuk wordt vastgesteld. Bij de vaststelling van inbreuken zullen wij de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen.

 

Gegevensbescherming
Het gebruik van onze website is in wezen mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden achtergelaten. Indien op onze websites persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) verzameld worden, dan gebeurt dit - in de mate van het mogelijke - steeds op vrijwillige basis. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toelating niet aan derden doorgegeven. Bovendien willen we u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (zoals communicatie via e-mail) risicovol kan zijn. Een perfect waterdichte bescherming van uw gegevens tegen dreigingen van buitenaf is jammer genoeg onmogelijk. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden, met de bedoeling om niet uitdrukkelijk gewenste reclame of informatie op te sturen, wordt bij dezen uitdrukkelijk verboden. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om, in geval van de ontvangst van ongewenste reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spam-mails, gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, de dienst voor webanalyse van Google Inc. (hierna "Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies", kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. De informatie die de cookie vergaart over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar bewaard. Google benut deze informatie om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website voor de beheerders ervan en om diensten verbonden aan het gebruik van deze website en het internet in het algemeen te verlenen. Google kan deze informatie eventueel overdragen aan derden, in zoverre dit wettelijk voorgeschreven is of indien deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. 
U kunt de installatie van cookies verhinderen door een instelling in uw webbrowser aan te passen. We wijzen u er wel op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google, op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de vergaring en de opslag van uw persoonlijke gegevens.